In English

Polska trasa Mike Greene Acoustic Trio

opublikowano w dziale Polska

Legnica, Wał­brzych, Kraków, Skier­niewice i Gdynia to tylko kilka z dziewięciu miast, które w ramach pol­skiej trasy kon­cer­towej odwiedzi Mike Greene Acoustic Trio. W skład for­macji, obok amerykań­skiego wokalisty, gitarzysty i autora piosenek znanego pol­skiej publicz­no­ści z występów fran­cuskiej grupy Bul­l­dog Gravy, wchodzą grający na kon­trabasie, miesz­kający w Pol­sce Amerykanin David Price i har­monij­karz Łukasz Wiśniew­ski. Szczegóły trasy, która potrwa od 20 lutego do 3 marca, znaj­dziecie w naszym ter­minarzu koncertowym.

Opublikowano: 2013-02-19 12:22:20
Źródło: www.myspace.com/mikejaygreene

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design