In English

Rawa Blues rekrutuje

opublikowano w dziale Polska

Irek Dudek wraz z Radą Artystyczną Rawa Blues Festival ogłosili roz­poczęcie rekrutacji zespołów zain­teresowanych występem pod­czas 33. edycji imprezy, którą zaplanowano na sobotę, 5 paź­dzier­nika. Wykonawcy, którzy wystąpią na Dużej i Małej scenie przed kon­cer­tem finałowym zostaną wyłonieni w drodze kon­kursu. Zain­teresowani mogą wysyłać swoje zgłoszenia pocztą tradycyjną, wraz z płytą CD/​DVD na adres „Rawa Blues Irene­usz Dudek, skr. poczt. 21, 43 – 384 Jaworze” lub – po raz pierw­szy – poprzez ser­wis inter­netowy www​.rawablues​.com. Ter­min nad­syłania zgłoszeń upływa 15 kwiet­nia. Prze­słuchania nade­słanych materiałów i ogłoszenie peł­nej listy zespołów zaplanowano na maj.

Zachętą do wzięcia udziału w prze­słuchaniach niech będą archiwalne frag­menty festiwalowych występów naj­więk­szych gwiazd bluesa, zebrane na kanale YouTube Rawy Blues.

Opublikowano: 2013-02-27 11:35:59
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design