In English

„Free” Romka Puchowskiego

opublikowano w dziale Polska

15 marca na sklepowe półki trafi album „Free” Romka Puchow­skiego – druga, po świet­nie przyjętej „Sim­ply” z 2006 roku, solowa płyta autora piosenek, freestylera i wir­tuoza gitary Dobro. Na czter­na­ście zawar­tych na krążku utworów, dziesięć to kom­pozycje autor­skie. Całość jest nie­zwykle róż­norodna muzycz­nie. Jak o płycie mówi sam twórca: „(…) realizuje tu roz­maite muzyczne wizje, które chodziły mi po głowie. Do ich realizacji zaprosiłem wyjąt­kowych gości – swoich mistrzów, przyjaciół, nie­samowite osobowo­ści, muzyków, z którymi łączą mnie wspólne historie. Tymon Tymań­ski, Keith Dunn, Adam Wendt, Mar­tyna Jakubowicz, Grzegorz Grzyb, Woj­ciech vel G. Wolf Gar­woliń­ski, Michał Kielak, Tomek Kruk, Piotr Dunaj­ski, Dobrawa Czocher, Jędrzej Kubiak, ET Tumason – spo­tkanie z każ­dym z nich to kolejny, unikatowy smak, jaki ser­wuje „Free””. Obok kojarzonej z Puchow­skim gitary słuchacze znajdą tu wiolon­czelę, har­monijkę ustną, sak­sofon, banjo czy tubę. Album promuje sin­giel „Jurata”, którego możecie posłuchać poniżej. Wydawcą „Free” jest wytwór­nia Soliton z Sopotu, a Blues​.pl jed­nym z patronów medialnych.

Opublikowano: 2013-03-12 18:40:59
Źródło: www.puchowski.vonzeit.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design