In English

Zagraniczne gwiazdy Rawa Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Praw­dopodob­nie jesz­cze w marcu ruszy sprzedaż biletów na tegoroczną, 33. edycję Rawa Blues Festival. Już teraz wiadomo jakich atrak­cji można się spo­dziewać – Irek Dudek, dyrek­tor Rawa Blues Festival, ujaw­nił część wykonaw­ców, których 5 paź­dzier­nika usłyszymy w katowic­kim Spodku. Na Rawie zagra aż dwójka nominowanych do tegorocz­nej nagrody Grammy w kategorii „Naj­lep­szy Bluesowy Album” – zespół Heritage Blues Orchestra i wokalistka, gitarzystka i autorka piosenek Ruthie Foster (fot. strona domowa artystki). W Spodku wystąpi też kalifor­nij­ski kwar­tet The Stone Foxes i znany pol­skiej publicz­no­ści Otis Taylor, którego nowy album ukazał się właśnie nakładem prestiżowej wytwórni Telarc.

Opublikowano: 2013-03-15 19:10:05
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design