In English

Polska trasa Wishbone Ash

opublikowano w dziale Polska

29 kwiet­nia, kon­cer­tem w znanej z blues-​rockowych kon­cer­tów Restauracji Stary Dom w Domecku koło Opola, pol­ską trasę kon­cer­tową roz­pocz­nie zespół Wish­bone Ash. Brytyj­scy rock­mani dobrze znani miłośnikom cięż­szych brzmień w klimacie lat siedem­dziesiątych zagrają u nas kilka kon­cer­tów. Wśród potwier­dzonych miast, obok wspo­mnianego Domecka, jest już Biel­sko Biała, Kol­budy, Łódź i Krosno.

Opublikowano: 2013-04-23 12:50:49
Źródło: wishboneash.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design