In English

Los Agentos na Blues Aperitiv

opublikowano w dziale Polska

Jak poin­for­mował nas Robert Lenert, duży suk­ces w kon­kur­sie Blues Aperitiv w czeskim Šum­perku wyłaniającym uczest­ników festiwalu Blues Alive osiągnął jedyny pol­ski zespół biorący udział w finale eliminacji, for­macja Los Agen­tos (fot. www​.music​photonews​.com). Grupa, jako jedyna z finalistów, została wytypowana do występu w głów­nym kon­cer­cie Blues Alive, który prze­widziano na listopad. Los Agen­tos zagra w ramach festiwalu zarówno w Šum­perku, jak i w Chorzowie.

Opublikowano: 2013-04-09 20:48:37
Źródło: www.robertlenert.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design