In English

Blue Sounds w Radiu Dla Ciebie

opublikowano w dziale Polska

W czwar­tek 11 kwiet­nia, po godzinie 18:00, w ramach kon­cer­towego cyklu Radia Dla Ciebie, na antenie pojawi się zespół Blue Sounds (fot. strona domowa artystów). Antenowy występ zapowiadać będzie drugi album w dorobku Blue Sounds. Na płycie „Karuna”, jak i na promującym ją kon­cer­cie, znaj­dzie się cał­kowicie autor­ski materiał z pol­skimi tek­stami, które – jak mówią wykonawcy – „trak­tują o kon­dycji człowieka współ­czesnego, uwikłanego w zło, słabego i zagubionego, dla którego ucieczką od zepsucia i powrotem do samego siebie jest miłość”. Szczegóły dotyczące częstotliwo­ści i moż­liwo­ści inter­netowego odsłuchu Radia Dla Ciebie znaj­dziecie na stronie rozgłośni.

Opublikowano: 2013-04-09 21:23:13
Źródło: www.rdc.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design