In English

Arthur Adams na Warsaw Blues Night! Wygraj zaproszenie na Blues.pl

opublikowano w dziale Polska

22 kwiet­nia, w war­szaw­skim klubie Hybrydy, odbędzie się 51 edycja War­saw Blues Night, będąca jed­nocześnie pierw­szym z wydarzeń odbywających się w ramach obchodów jubile­uszu dziesięciolecia cyklu. Na jedynym kon­cer­cie w naszym kraju, zaprezen­tuje się tam amerykań­ski wokalista i gitarzysta Arthur Adams (fot. strona domowa artysty). Muzyczny wieczór w Hybrydach roz­pocz­nie Ida Zalew­ska wykonując materiał z albumu „As Sung By Bil­lie Holiday”.

Razem z organizatorami War­saw Blues Night przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia do Hybryd! Żeby zdobyć kon­kur­sowe bilety należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „jak się nazywa album, który Arthur Adams nagrał dla kalifor­nij­skiej wytwórni Delta Groove Productions”?

Odpowiedzi, ze słowem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do czwartku 19 kwiet­nia, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2013-04-15 11:36:38
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design