In English

II Wiosna Bluesowo-Jazzowa w Zielonej Górze

opublikowano w dziale Polska

Trzy kon­certy złożą się na II Wiosnę Bluesowo-​Jazzową, jaka pod koniec kwiet­nia odbywać się będzie w klubie Piekar­nia Cichej Kobiety w Zielonej Górze. 19 kwiet­nia mini-​cykl roz­pocz­nie kon­cert brytyj­skiej grupy Giles Rob­son & The Dirty Aces (fot. strona domowa artystów) z pol­skim gitarzystą Filipem Kozłow­skim, znanym publicz­no­ści choćby z występów z Mudem Mor­gan­fiel­dem. 21 kwiet­nia wystąpią Louie Fon­taine & Star­light Sear­ches, zaś całość, 24 kwiet­nia, zamknie pol­ska artystka Lee-​Leet.

Opublikowano: 2013-04-17 12:26:43
Źródło: www.cichakobieta.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design