In English

„Dr House czuje bluesa” w TVP2

opublikowano w dziale Polska

Na nie­cały miesiąc przed jedynym pol­skim kon­cer­tem Hugh Lauriego (fot. strona domowa artysty), który odbędzie się 6 czerwca w war­szaw­skiej Sali Kon­gresowej, i na kilka dni przed premierą jego nowego albumu „Didn’t It Rain”, na pol­skich fanów bluesowego wcielenia serialowego dok­tora House’a czeka sym­patyczna nie­spodzianka. W czwar­tek 2 maja o godzinie 22:25, zaraz po dwóch premierowych odcin­kach serialu, Program 2 Telewizji Pol­skiej wyemituje eks­kluzywny wywiad, jaki z Lauriem prze­prowadził w Los Angeles Tomasz Kammel.

Pretek­stem roz­mowy zatytułowanej „Dr House czuje bluesa” jest oczywi­ście zaplanowana na 13 maja pol­ska premiera „Didn’t It Rain”, którego wydawcą jest wytwór­nia War­ner Music. Blues​.pl jest jed­nym z patronów medial­nych wydaw­nic­twa. Zachętą do włączenia telewizorów o 22:25 niech będzie dostępna w ser­wisie YouTube zapowiedź roz­mowy z aktorem.

Opublikowano: 2013-05-02 14:05:26
Źródło: www.facebook.com/WarnerMusicPL

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design