In English

Pamela znowu świętuje

opublikowano w dziale Polska

W poniedziałek 6 maja odbędzie się w Toruniu kolejny z serii urodzinowych kon­cer­tów związanych z pięt­nastoleciem Hard Rock Pubu Pamela. Tym razem na scenie pubu pojawi się gitarzystka Jen­nifer Bat­ten (fot. strona domowa artystki), znana między innymi z wielolet­niej współ­pracy z Michaelem Jack­sonem. Obok Bat­ten, ze swoim zespołem Shrimp City Slim Band, wystąpi amerykań­ska wokalistka Wanda John­son. Zgod­nie z zamysłem kon­cer­tów organizowanych w for­mule mini-​festiwali, jubile­uszowe wieczory w Pameli są rów­nież szansą dla młodych toruń­skich wykonaw­ców na pokazanie się u boku zagranicz­nych wykonaw­ców – tym razem w Pameli wystąpi wokalistka Asia Czaj­kow­ska z kom­pozytorem i gitarzystą Sław­kiem Załeńskim.

Opublikowano: 2013-05-05 18:10:47
Źródło: www.pubpamela.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design