In English

Hugh Laurie w wywiadzie on-line

opublikowano w dziale Polska

Premiera drugiego bluesowego albumu popular­nego aktora Hugh Lauriego (fot. strona domowa artysty), czyli lubianego przez pol­skich telewidzów serialowego dok­tora House’a, odbędzie się już w naj­bliż­szy poniedziałek, 13 maja. Jak czytamy na stronie wydawcy „Didn’t It Rain”, firmy War­ner Music Poland, „na drugim krążku słynny Anglik wybrał się w podróż ku sercu Ameryki, gdzie odkrywa na nowo pionierów amerykań­skiego bluesa. Sięga do takich twór­ców jak W.C. Handy, Jelly Roll Mor­ton czy Lit­tle Brother Mont­gomery. Nie zapomina jed­nak rów­nież o bar­dziej współ­czesnych artystach. Jak choćby wspo­mniany Dr. John czy znany z The Animals Alan Price. Lauriego wspiera wokal­nie między innymi legenda bluesa, laureat Grammy, Taj Mahal”. Blues​.pl jest jed­nym z patronów medial­nych wydawnictwa.

W oczekiwaniu na premierę zapraszamy do obej­rzenia dostęp­nego on-​line zapisu roz­mowy, prezen­towanej wcześniej na antenie TVP2, jaką w z Lauriem prze­prowadził w Los Angeles Tomasz Kam­mel. Tematem wywiadu była oczywi­ście nowa płyta.

Opublikowano: 2013-05-08 12:29:47
Źródło: www.warnermusic.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design