In English

Konkursowy czerwiec! Wygraj płytę Hugh Laurie!

opublikowano w dziale Polska

6 czerwca w war­szaw­skiej Sali Kon­gresowej, na jedynym kon­cer­cie w Pol­sce wystąpi Hugh Laurie, znany pol­skim telewidzom z roli Dr House’a w popular­nym serialu telewizyj­nym. Miłośnicy bluesa znają go z kolei z dwóch płyt wydanych przez War­ner Music – „Let Them Talk” i naj­now­szej, „Didn’t It Rain”, której Blues​.pl jest jed­nym z patronów medialnych.

Z okazji kon­certu Hugh Lauriego razem z War­ner Music Poland przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa egzem­plarze „Didn’t It Rain”! Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „jak nazywa się producent drugiego bluesowego albumu tego brytyj­skiego aktora”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Hugh Laurie” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 9 czerwca, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania i kolejny konkurs!

Opublikowano: 2013-06-05 23:33:18
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design