In English

Sukces Cree na TOPtrendy

opublikowano w dziale Polska

Main­streamowe media muzyczne obiegła infor­macja, która z pew­no­ścią zain­teresuje miłośników bluesa i jego roc­kowych okolic. Jak podaje ser­wis muzyka​.interia​.pl, drugi dzień Sopot TOP­trendy Festiwal należał do Sebastiana Riedla i zespołu Cree (fot. Tomek Kar­koszka). Widzowie uznali, że to właśnie oni posiadają naj­więk­szy poten­cjał, by wyznaczać muzyczne trendy w nad­chodzących miesiącach. W sobotę 8 czerwca zespół wygrał kon­kurs „Trendy”. Zwycięstwo to nie tylko zaszczytny tytuł artysty, który ma naj­więk­sze szanse wyznaczyć obowiązujące trendy w muzyce w nad­chodzących miesiącach. Ze zdobyciem statuetki wiąże się rów­nież kam­pania promocyjna zespołu w telewizji Pol­sat. Muzycy ode­brali ponadto specjalną nagrodzę słuchaczy radia RMF Maxx. Telewizyjny występ Cree można obej­rzeć w dostęp­nym na YouTube frag­men­cie festiwalowego koncertu.

Opublikowano: 2013-06-10 14:01:34
Źródło: muzyka.interia.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design