In English

Śląskie Warsztaty Artystyczne

opublikowano w dziale Polska

Danuta Sen­decka, Darek Ziółek, Mirosław Rzepa, Adam Buczek i Leszek Win­der to tylko nie­którzy z wykładow­ców naj­bliż­szej edycji popular­nych Śląskich Warsz­tatów Artystycz­nych, które odbędą się między 2 a 7 lipca w katowic­kim klubie Katofonia i między 9 a 12 lipca w Chorzowie w MDK „Batory”. Tym razem naj­więk­szy nacisk położony będzie na naukę śpiewu i pracę z wokalistami. Warto pod­kreślić, że udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Opublikowano: 2013-06-19 21:46:02
Źródło: www.winder.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design