In English

Konkursowy czerwiec! Wygraj płytę Romka Puchowskiego!

opublikowano w dziale Polska

15 marca na sklepowe półki trafił album „Free” Romka Puchow­skiego – druga, po świet­nie przyjętej „Sim­ply” z 2006 roku, solowa płyta autora piosenek, freestylera i wir­tuoza gitary Dobro. Obok kojarzonej z Puchow­skim gitary słuchacze mogą tam znaleźć wiolon­czelę, har­monijkę ustną, sak­sofon, banjo czy tubę. Wydawcą „Free” jest wytwór­nia Soliton z Sopotu, a Blues​.pl jed­nym z jej patronów medialnych.

Razem z wytwór­nią Soliton przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa egzem­plarze albumu „Free”! Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „jaki hrabiow­ski pseudonim stosuje na nie­których kon­cer­tach Romek Puchowski”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Romek Puchow­ski” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 24 czerwca, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania i kolejny konkurs!

Opublikowano: 2013-06-20 21:37:00
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design