In English

„Świętojańskie Bluesowanie” w Gdańsku Wrzeszczu

opublikowano w dziale Polska

Urzekający plener Teatru Leśnego w Jaś­kowej Dolinie w Gdań­sku Wrzesz­czu po raz kolejny stanie się sceną Świętojań­skiego Bluesowania. W sobotę 22 czerwca, w ramach tegorocz­nej edycji tej cyklicz­nej imprezy, gdań­skiej publicz­no­ści zaprezen­tują się Magda Piskor­czyk i Afro Groove, a także for­macja Romek Puchow­ski Plus, czyli lubiany gitarzysta z towarzyszeniem per­kusisty Grzegorza Grzyba i udziałem specjal­nego gościa, amerykań­skiego har­monij­karza Keitha Dunna (fot. strona domowa artysty). Interesującym punk­tem programu będzie też benefisowy kon­cert zespołu Mietek Blues Band.

Opublikowano: 2013-06-21 19:59:10
Źródło: www.teatrlesny.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design