In English

Lublin Blues Session

opublikowano w dziale Polska

21 czerwca wystar­tował w Lublinie cykl kon­cer­tów pod nazwą Lublin Blues Ses­sion 2013, składający się z czterech występów realizowanych od czerwca do listopada 2013 roku. W czerwcu i lipcu będą to kon­certy na świeżym powietrzu, w for­mie ogród­ków bluesowych; we wrześniu w Domu Kul­tury LSM odbędzie się kon­cert z okazji Pol­skiego Dnia Bluesa; zaś w listopadzie kon­cert klubowy i jam ses­sion. Publicz­ność usłyszy for­mację Laszuk & Żurek, Łukasza Jemiołę; a także grupy Brush Your Shoes, Coś tak o, Adam Blues Band i Marek Makaron Band. Lublin Blues Ses­sion to jed­nocześnie szer­szy projekt muzyczny, realizowany od 2011 roku, w ramach którego odbywają się kon­certy i warsz­taty muzyczne. Punk­tem wyj­ścia było wydanie płyty „Lublin Blues Ses­sion 2011” zawierającej autor­skie kom­pozycje lubel­skich wykonawców.

Opublikowano: 2013-06-24 21:51:10
Źródło: www.scenabluesowa.lublin.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design