In English

Gov’t Mule w Warszawie i Krakowie! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ostatni kon­cer­towy album Gov’t Mule wydany przez wytwór­nię Provogue Records – The Geo­r­gia Bootleg Box – liczy aż 6 płyt CD” – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie przy­gotowanym wspól­nie z Agen­cją Tan­gerine, w którym do wygrania były dwa podwójne zaproszenia, po jed­nym na każdy z pol­skich kon­cer­tów zespołu, to jest 1 lipca w war­szaw­skim klubie Progresja i 2 lipca w krakow­skim klubie Studio.

Kon­kurs cieszył się zain­teresowaniem, które prze­szło nasze oczekiwania. Wśród osób, które przy­słały prawidłowe odpowiedzi, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • na kon­cert w War­szawie – Magda z Poznania;
  • na kon­cert w Krakowie – Remigiusz z Krakowa.

Gratulujemy zwycięz­com, a wszyst­kich Czytel­ników zachęcamy do udziału w koncertach!

Opublikowano: 2013-06-28 14:00:00
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design