In English

Startuje Suwałki Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Wystar­towała tegoroczna, szósta edycja Suwałki Blues Festival. Między 11 a 13 lipca w Suwał­kach wystąpi aż trzydziestu wykonaw­ców z USA, Kanady, Wiel­kiej Brytanii, Nor­wegii, Danii, Irlan­dii, Szwecji, Fran­cji, Nie­miec, Litwy, Łotwy i Pol­ski – łącz­nie prawie dwustu muzyków. Wśród naj­ciekaw­szych nazwisk pojawiają się Jack Bruce & His Big Blues Band, czyli basista kul­towego trio Cream; wokalistka Dana Fuchs; nie­zwykle popularny w Niem­czech gitarzysta Hen­rik Freischlader i nagrywająca dla jego wytwórni kanadyj­ska wokalistka Layla Zoe; czy Amerykanin Eric Gales. W specjal­nym programie, z córką Miką, zaprezen­tuje się publicz­no­ści Michał Urbaniak. Nie zabrak­nie też pol­skich zespołów bluesowych.

Opublikowano: 2013-07-11 15:32:25
Źródło: www.suwalkiblues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design