In English

Taj Mahal Trio w Katowicach i Warszawie! Wygraj zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Miłośnicy bluesa z odrobiną World Music zacierają ręce – dzięki Agen­cji Tan­gerine w Pol­sce pojawi się Taj Mahal, jeden z naj­ciekaw­szych współ­czesnych bluesmanów. W czwar­tek 25 lipca muzyk wystąpi w Mega Klubie w Katowicach, a dzień póź­niej, w piątek 26 lipca, w war­szaw­skiej Progresji.

Razem z Agen­cją Tan­gerine przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia, po jed­nym na każdy z kon­cer­tów. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „na nowej płycie jakiego słyn­nego aktora, w roli gościa specjal­nego, pojawił się nie­dawno Taj Mahal”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Tan­gerine” i nazwą preferowanego przez Was miasta w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko dziś, to jest w środę 24 lipca, do godziny 20:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Opublikowano: 2013-07-24 10:14:21
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design