In English

Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla startuje

opublikowano w dziale Polska

Spo­tkania nie­for­malne muzyków” w chorzow­skiej Leśniczówce odbywające się 25 lipca stanowić będą wstęp do pięt­nastej edycji Festiwalu Muzycz­nego im. Ryśka Riedla, który w peł­nej krasie roz­pocz­nie się w sobotę 27 lipca prze­słuchaniami kon­kur­sowymi. W ramach wydarzenia, które co roku cieszy się dużym zain­teresowaniem publicz­no­ści, w Parku Śląskim w Chorzowie na terenie „Pól Mar­sowych” wystąpią między innymi: Jacek Dewódzki & Revolucja, Śląska Grupa Bluesowa, TSA, Cree i Riders. Wśród gwiazd festiwalu nie zabrak­nie Dżemu i grupy Per­fect. O wszyst­kich prze­widzianych w ramach imprezy punk­tach programu prze­czytacie na stronie festiwalu.

Opublikowano: 2013-07-24 13:27:54
Źródło: www.festiwalryska.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design