In English

Konkursowy sierpień! Wygraj płytę Macieja Markiewicza!

opublikowano w dziale Polska

Utwory z klasyki muzyki poważ­nej i roz­ryw­kowej, we własnej inter­pretacji pianisty Macieja Mar­kiewicza złożyły się na płytę „Piano Impres­sions – Brid­ging Clas­sical Music, Blues and Boogie-​Woogie”, której jed­nym z patronów medial­nych jest Blues​.pl. Na albumie Mar­kiewicz stosuje nie­spodziewane połączenia wir­tuozerii dzieł Chopina, Bacha czy Mozarta z muzyką znakomitych twór­ców bluesa i boogie-​woogie, aran­żując inspirujące prze­nikanie się oraz pomost pomiędzy róż­nymi stylami oraz rodzajami muzyki.

Razem z wydawcą krążka, wytwór­nią Muza Pol­skie Nagrania, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są dwa egzem­plarze albumu „Piano Impres­sions – Brid­ging Clas­sical Music, Blues and Boogie-​Woogie”! Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie nieco inne niż zwykle, bo dotyczące prywat­nego życia artysty: „jaki rodzaj sztuki, poza muzyką, uprawia w wol­nym czasie Maciej Markiewicz”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Maciej Mar­kiewicz” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do środy 28 sierp­nia, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania!

Opublikowano: 2013-08-22 12:16:29
Źródło: Blues.pl i Muza Polskie Nagrania

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design