In English

Blues pod Piecem w Starachowicach

opublikowano w dziale Polska

Poprzemysłowa hala spustowa z wiel­kim piecem z XIX wieku w Muzeum Przy­rody i Tech­niki w Starachowicach będzie sceną kon­certu „Blues pod Piecem”, którego druga edycja odbędzie się 31 sierp­nia. W tak nie­zwykłym miej­scu publicz­no­ści zaprezen­tują się Śląska Grupa Bluesowa, Kulisz Trio z Krzysz­tofem Głuchem, Kasa Chorych i projekt Harp­core. Jak zapowiadają organizatorzy – i jak na hutę przy­stało – będzie gorąco.

Opublikowano: 2013-08-25 07:51:15
Źródło: www.ekomuzeum.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design