In English

Ciechociński blues i urodziny Zdrowej Wody

opublikowano w dziale Polska

Choć muzycz­nie Ciechocinek kojarzy się przede wszyst­kim z dan­cin­gami, co roku początek września należy tam do bluesa przy­prawionego roc­kowymi brzmieniami. 7 września w Parku Zdrojowym odbędzie się kolejna edycja festiwalu „Blues bez barier” – o tyle szczególna, że będąca kul­minacją obchodów dwudziestopięciolecia zespołu Zdrowa Woda, który tego dnia zaprezen­tuje się przed publicz­no­ścią z towarzyszeniem wyjąt­kowych gości. Dodat­kowo, na scenie pochodzącej z 1909 roku i wybudowanej w stylu zakopiań­skim muszli kon­cer­towej zaprezen­tują się MGM i Open Blues, czeski band The Cell i brytyj­ski bluesman Danny Bryant z zespołem. W przy­padku złej pogody kon­cert ma zostać prze­niesiony do wnętrza Teatru Let­niego. Zdrowej Wodzie życzymy wszyst­kiego najlepszego!

Opublikowano: 2013-09-05 23:49:14
Źródło: www.ciechocinek.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design