In English

Satyrblues w rytmie boogie

opublikowano w dziale Polska

Boogie Bridge” – pod takim hasłem 14 września odbywa się w Tar­nobrzegu czter­nasta edycja festiwalu Satyr­blues. Na scenie Tar­nobrzeskiego Domu Kul­tury zaprezen­tują się pol­scy Boogie Boys i nie­miecka grupa B.B. and The Blues Shacks. Muzyczną część wieczoru uzupełni Romek Puchow­ski. Zgod­nie z tradycją imprezy, nie zabrak­nie satyry – publicz­ność roz­śmieszy Kabaret Dno, a swoje prace zaproszą arty­ści, Marek „Wid­get” Mosor i Mar­cin Duń­ski. Pokłosiem festiwalu, już tradycyj­nie, będzie kon­cer­towy album „Live In Tar­nobrzeg” wydany w limitowanym nakładzie i przynoszący muzyczne wspo­mnienie tegorocz­nej edycji.

Opublikowano: 2013-09-14 10:01:42
Źródło: www.satyrblues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design