In English

Chatka Blues Festiwal w Lublinie

opublikowano w dziale Polska

Czwarta edycja Chatka Blues Festiwal odbędzie się 11 i 12 paź­dzier­nika w Akademic­kim Cen­trum Kul­tury UMCS „Chatka Żaka” oraz w klubie Rock Bar w Lublinie. Wypełni ją swoimi występami plejada ciekawych wykonaw­ców, na czele z Amerykaninem Car­losem John­sonem, który w towarzystwie HooDoo Band wystąpi jako gwiazda imprezy. Publicz­no­ści zaprezen­tują się ponadto Jędrzej Kubiak, Marek Woj­towicz, Adam Blues Band i Schau Pau Acoustic Blues. Tegorocz­nej edycji festiwalu towarzyszyć będzie debata o bluesie poświęcona tematyce bluesa i jego recep­cji w róż­norod­nych środowiskach i kręgach kul­turowych zarówno w Pol­sce, jak rów­nież na świecie.

Opublikowano: 2013-10-03 10:35:03
Źródło: www.chatkablues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design