In English

Keb’ Mo’ na Rawa Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ostatni album Keba’ Mo’, płytę „The Reflec­tion”, wydała w Pol­sce wytwór­nia War­ner Music – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i organizatorów Rawa Blues Festival kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać trzy pojedyn­cze zaproszenia do katowic­kiego Spodka na 5 paź­dzier­nika, czyli 33. edycję Rawa Blues Festival.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, wylosowaliśmy trójkę szczęśliw­ców. Są nimi Joanna z War­szawy, Irene­usz z Płocka i Kamil z Rzeszowa, gratulujemy!

Tym, którzy mieli mniej szczę­ścia przy­pominamy, że bilety na festiwal można kupić poprzez sieć sprzedaży Tic­ket­pro – są one dostępne w kil­kuset punk­tach w całej Pol­sce oraz w inter­necie poprzez sys­tem online Tic­ket­pro. Szczegółowe infor­macje o biletów można znaleźć na RawaBlues​.com.

Opublikowano: 2013-10-03 15:54:01
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design