In English

International Ochota Blues Festival po raz 4

opublikowano w dziale Polska

Między 10 a 13 paź­dzier­nika trwać będzie w War­szawie czwarta edycja Inter­national Ochota Blues Festival. W ramach festiwalu nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. Zagrają Przy­tuła & Kruk razem z Marek „Makaron” Trio, Blues Time, Hard Roc­kets, Dr Blues & SOUL RE VISION, Arek Zawiliń­ski & Na Drodze i Romek Puchow­ski. Jak przy­stało na festiwal międzynarodowy pojawią się także goście z zagranicy. Wystąpią Słowak René Lacko & Down­town Band, Latvian Blues Band z Łotwy, Mona Johans­son Duo i międzynarodowy skład Louie Fon­taine & Star­light Sear­chers. Gwiazdą festiwalu będzie Ryan McGarvey, którego debiutancki album „For­ward In Reverse” znalazł się wśród dwudziestu naj­lepiej sprzedających się płyt por­talu CdBaby​.com – przodującego w świecie dys­trybutora muzyki nie­zależ­nej. Festiwalowe kon­certy odbywać się będą w klubokawiarni Mam Ochotę, w Ośrodku Kul­tury Ochoty i w Klubie Lucid w Cen­trum Han­dlowym Blue City.

Opublikowano: 2013-10-04 15:49:28
Źródło: www.oko.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design