In English

Nick Moss i Curtis Salgado na Jimiway Blues Festival! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Gitarzysta Nick Moss z zespołem i związany z wytwór­nią Alligator soulowy śpiewak Cur­tis Sal­gado to amerykań­skie gwiazdy tegorocz­nej edycji Jimiway Blues Festival, która odbędzie się 18 i 19 paź­dzier­nika w Ostrowie Wiel­kopol­skim. Festiwalowe bilety cieszyły się w tym roku tak dużym powodzeniem, że znik­nęły z kasy Ostrow­skiego Cen­trum Kul­tury w ciągu godziny od wprowadzenia ich do sprzedaży, a co za tym idzie od wielu tygo­dni są nie do kupienia.

Tym więk­szą gratką jest kon­kurs, który razem z organizatorem Jimiway Blues Festival, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników. Do wygrania jest jedno podwójne zaproszenie na oba festiwalowe dni! Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć popraw­nie na dwa pytania:

  1. Jak się nazywa wytwór­nia płytowa, którą Nick Moss prowadzi razem z żoną Kate?
  2. Inspiracją dla jakiego legen­dar­nego zespołu bluesowego była pod koniec lat siedem­dziesiątych osoba i twór­czość Cur­tisa Salgado?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Jimiway Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 13 paź­dzier­nika, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania!

Opublikowano: 2013-10-07 14:25:29
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design