In English

Nowe koncerty Agencji Tangerine

opublikowano w dziale Polska

Po nie­daw­nych, znakomitych kon­cer­tach Taj Mahala i zespołu King King Agen­cja Tan­gerine przy­gotowała dla miłośników dobrych okołobluesowych i roc­kowych dźwięków kolejne atrak­cje. Już 17 listopada roz­pocz­nie się trasa kon­cer­towa, w ramach której pol­skim widzom zaprezen­tują się for­macje Planet of The Abts (vid. youtube​.com) i Lez Zep­pelin. Pierw­sza to for­macja kierowana przez per­kusistę Gov’t Mule, Matta Abtsa; druga to żeń­ski band grający z powodzeniem utwory Led Zep­pelin. Obie grupy wystąpią 17 listopada w war­szaw­skim klubie Progresja, 18 listopada we wrocław­skim klubie Eter i 20 listopada w sopoc­kim klubie Scena.

Opublikowano: 2013-11-04 15:18:21
Źródło: www.tangerinemusic.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design