In English

Jesienna trasa Hoodoo Band

opublikowano w dziale Polska

5 paź­dzier­nika Hoodoo Band wydał swoją drugą płytę – przy­po­mnijmy, że pierw­sza pokryła się złotem w zaled­wie 3 miesiące od premiery – zatytułowaną „HooDoo Unplug­ged” i będącą zapisem akustycz­nego kon­certu z Cen­trum Sztuki Impart we Wrocławiu. W jed­nym pudełku fani znajdą zarówno płytę audio będącą zapisem ścieżki dźwiękowej wydaw­nic­twa, a także pierw­sze w karierze grupy DVD. Album, którego jed­nym z patronów medial­nych jest Blues​.pl, promować ma jesienna trasa kon­cer­towa. 22 listopada Hoodoo Band odwiedzi Toruń, 23 listopada Łódź, a 24 listopada War­szawę. Zachętą do udziału w kon­cer­tach niech będzie dostępny na YouTube sin­giel promujący „Hoodoo Unplug­ged”, piosenka „Under My Thumb”.

Opublikowano: 2013-11-05 14:51:00
Źródło: www.hoodooband.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design