In English

Planet of The Abts i Lez Zeppelin w Polsce! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Już 17 listopada roz­pocz­nie się trasa kon­cer­towa, w ramach której pol­skim widzom zaprezen­tują się for­macje Planet of The Abts i Lez Zep­pelin. Pierw­sza to grupa kierowana przez per­kusistę Gov’t Mule, Matta Abtsa; druga to żeń­ski band grający z powodzeniem utwory Led Zep­pelin. Oba zespoły wystąpią 17 listopada w war­szaw­skim klubie Progresja, 18 listopada we wrocław­skim klubie Eter i 20 listopada w sopoc­kim klubie Scena.

Razem z organizatorem trasy kon­cer­towej, Agen­cją Tan­gerine, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania są trzy podwójne zaproszenia, po jed­nym na każdy z kon­cer­tów. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „który z muzyków POA, obok Matta Abtsa, rów­nież gra w Gov’t Mule”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Tan­gerine” i nazwą preferowanego przez Was miasta w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do piątku 15 listopada, do godziny 11:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2013-11-12 11:04:49
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design