In English

Golden State – Lone Star Revue na Warsaw Blues Night! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Lit­tle Char­lie Baty to wchodzący w skład Gol­den State – Lone Star Revue gitarzysta, który wraz z grupą The Night­cats wystąpił już w Pol­sce – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i organizatorów War­saw Blues Night kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać jedno podwójne zaproszenie do war­szaw­skiego klubu Hybrydy na 18 listopada, czyli 52. edycję tego kon­cer­towego cyklu.

Spo­śród prze­słanych do redak­cji prawidłowych odpowiedzi, ta zwycięska należała do Łukasza z Krakowa. Gratulujemy!

Pojawienie się na scenie muzyków z Gol­den State – Lone Star Revue poprzedzi występ akustycz­nej for­macji Wil­lie Mae Unit, w której grają Woj­ciech Ham­kało, Roman Badeń­ski oraz Jędrzej Kubiak. Szczegóły na temat wieczoru z ich muzyką, w tym rezer­wacji biletów, znaleźć można na stronie inter­netowej War­saw Blues Night.

Opublikowano: 2013-11-15 15:48:15
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design