In English

Eric Sardinas na Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ostat­nia płyta Erica Sar­dinasa wydana nakładem europej­skiej wytwórni Provogue nosi tytuł «Sticks & Stones»” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i organizatorów Toruń Blues Meeting kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać cztery pojedyn­cze zaproszenia na pierw­szy z festiwalowych dni, w tym odbywający się 22 listopada kon­cert Erica Sardinasa!

Spo­śród prze­słanych do redak­cji prawidłowych odpowiedzi, te zwycięskie należały do Agnieszki z War­szawy, Karoliny z Ozor­kowa, Mariusza z Torunia i Tyberiusza z Włocławka. Gratulujemy!

22 i 23 listopada w ramach festiwalu w toruń­skim klubie Od Nowa wystąpią Mar­tyna Jakubowicz, Hoodoo Band, Magda Piskor­czyk, Blues Drawers, Dżem, The Moon­gang, Tor­tilla, Mojo, Tres Hom­bres i Vecerek & Green Com­pany. Cało­ści programu, obok Erica Sar­dinasa, dopełni międzynarodowy skład The Soul Cat­chers Inter­national. Szczegóły na temat rezer­wacji biletów znaj­dziecie na stronie Od Nowy.

Opublikowano: 2013-11-22 08:29:00
Źródło: www.blues.umk.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design