In English

Magda Piskorczyk w Praskiej Drukarni! Wygraj zaproszenie na Blues.pl.

opublikowano w dziale Polska

Program z płyty „Afro Groove” wypełni 8 grud­nia kon­cert Magdy Piskor­czyk w Pra­skiej Drukarni w War­szawie. To nowe, ciekawe miej­sce, otwarte 25 paź­dzier­nika w budynku daw­nej drukarni PAP, na Kamionku na Pradze, kilometr od Dworca Wschodniego.

Kon­cert jest biletowany, ale razem z Magdą Piskor­czyk przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl mikołaj­kowy kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na ten interesujący kon­cert. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie: „jak nazywa się amerykań­ski har­monij­karz, którego słyszymy u boku Magdy na wspo­mnianym albumie”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Magda Piskor­czyk” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kontak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do piątku 6 grud­nia, do godziny 16:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2013-12-05 22:12:36
Źródło: www.praskadrukarnia.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design