In English

Bluesowa Grammy przyznana

opublikowano w dziale Polska

Pięć­dziesiąta szósta gala wręczenia naj­bar­dziej prestiżowych nagród muzycz­nych na świecie odbyła się w nie­dzielę 26 stycz­nia w Los Angeles w Kalifor­nii. Statuetkę Grammy za „Naj­lep­szy Bluesowy Album Roku” otrzymało duo Ben Har­per (fot. strona domowa artysty) i Char­lie Mus­sel­white za sygnowany logo Stax krążek „Get Up!”. Wśród nominowanych do nagrody byli James Cot­ton za „Cot­ton Mouth Man”, Bobby Rush za „Down In Louisiana”, Beth Hart i Joe Bonamassa za „Seesaw” i long­play „Remem­bering Lit­tle Wal­ter” zawierający nagrania Charlie’go Musselwhite’a, Billy Boy’a Arnolda, Marka Hum­mela, Jamesa Har­mana i Sugar Ray’a Nor­cia. Bluesowe czy blues-​rockowe akcenty pojawiły się też w innych kategoriach. Nagroda za „Naj­lep­szy Album Roc­kowy” powędrowała do Led Zep­pelin za „Celebration Day”. Statuetkę zabrał też do domu Gary Clark, Jr. nagrodzony za „Naj­lep­sze Tradycyjne Wykonanie R&B”. Mówiąc o tegorocz­nych nagrodach Grammy nie spo­sób nie wspo­mnieć o wiel­kim suk­cesie pol­skiego jazzu – album „Night in Calisia” pianisty Włodka Paw­lika otrzymał statuetkę w kategorii „Naj­lep­szy Album Dużego Zespołu Jaz­zowego”. Gratulujemy!

Opublikowano: 2014-01-28 09:28:36
Źródło: www.grammy.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design