In English

Wygraj album
„Dr Blues – Tribute To Ol’Skool Masters”!

opublikowano w dziale Polska

Dr Blues: Tribute To Ol’Skool Masters” to dwie płyty, a na nich w sumie dwadzie­ścia cztery utwory – dwana­ście utrzymanych w stylistyce tradycyj­nego, elek­trycz­nego bluesa i drugie tyle zagranych na soulowo, z udziałem trzyosobowej sek­cji dętej. Oba krążki łączy osoba Krzysz­tofa Rybar­czyka, wokalisty, gitarzysty i producenta nagrań, który od 1984 roku występuje w składzie poznań­skiej Wiel­kiej Łodzi – tej samej, z jaką w 1996 roku otworzył pol­ski kon­cert B.B. Kinga, i który od 2010 roku pełni rolę lidera for­macji Soul Re Vision. Na nowym albumie oba te zespoły wspierają amerykań­scy wykonawcy, z którymi w czerwcu i lipcu 2013 roku kon­cer­tował Rybar­czyk, Bob­bie „Mercy” Oliver i Niki Buzz.

Razem z Dr Bluesem przy­gotowaliśmy dla Facebookowych Fanów Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania jest jeden egzem­plarz albumu z autografami więk­szo­ści biorących udział w nagraniach muzyków. Żeby go zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie:

  • Ilu muzyków łącz­nie wzięło udział w nagraniach do albumu „Dr Blues: Tribute To Ol’Skool Masters”?

Pod­powiedzią mogą być infor­macje zawarte na stronie Dr Bluesa. Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do środy 12 marca, do godziny 11:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania.

Opublikowano: 2014-03-05 15:18:35
Źródło: www.soulrevision.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design