In English

Nowa płyta Sławka Wierzcholskiego

opublikowano w dziale Polska

Sławek Wierz­chol­ski, obecny na pol­skiej scenie od wielu lat artysta o sprecyzowanej kon­wen­cji, swoim naj­now­szym albumem postanowił zadziwić słuchaczy. W „Matematyce serc” odważ­nie opusz­cza niszę wir­tuoza har­monijki ust­nej i czołowego krajowego wykonawcy bluesa. Muzyczną kanwą nowej płyty są dźwięki, które przed laty towarzyszyły Sław­kowi w rodzin­nym domu za sprawą Programu 1 Pol­skiego Radia: calypso, rumba, twist, rag­time. W nagraniu czter­nastu utworów, wzięło udział dwudziestu pięciu muzyków — pol­scy twórcy Zbigniew Wrobel i Adam Wendt, a także arty­ści zagraniczni – per­kusista Alain Baudry z Nowego Orleanu oraz Eddie Angel z Lon­dynu. Do wzbogacenia piosenek wykorzystano także sek­cję dętą i chórek dziecięcy.

Opublikowano: 2014-03-22 10:16:55
Źródło: www.empik.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design