In English

Nominowana do Grammy Beth Hart w Warszawie! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

„Płyta, za którą Beth Hart została nominowana do tegorocz­nej nagrody Grammy nosi tytuł «Seesaw»” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Agen­cję Koncertowo-​Wydawniczą Delta kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać jedno podwójne zaproszenie na kon­cert artystki, jaki 30 marca odbędzie się w war­szaw­skim klubie Proxima.

Kon­kurs cieszył się bar­dzo dużym zain­teresowaniem – do redak­cji prze­słano kil­kadziesiąt prawidłowych odpowiedzi. Spo­śród nich, ta zwycięska należała do Anny z Włocławka, gratulujemy!

Dwa dni przed kon­cer­tem w War­szawie, 28 marca, Beth Hart zagra w MDK Batory w Chorzowie.

Opublikowano: 2014-03-24 11:05:00
Źródło: www.delta.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design