In English

XVI Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla

opublikowano w dziale Polska

W dniach 26 – 27 lipca 2014 roku na Polach Mar­sowych w Chorzowie odbędzie się XVI Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla. Impreza będzie wydarzeniem szczegól­nym dla fanów Riedla, gdyż w tym roku przy­pada dwudziesta już rocz­nica śmierci ich idola. Pierw­szego dnia festiwalu jubile­uszowy kon­cert 20-​lecia pracy scenicz­nej zagrają Sebastian Riedel i grupa Cree. 27 lipca prze­widziany jest kolejny kon­cert jubile­uszowy, tym razem 35-​lecia pracy scenicz­nej Oddziału Zamkniętego z gościem specjal­nym Jar­kiem Waj­kiem. Na XVI Festiwalu Muzyczny im. Ryśka Riedla usłyszymy także Kazika Staszew­skiego i zespół Kult, Marka Piekar­czyka, Eweliną Flintę, Mariusza „Faziego” Miel­czarka oraz laureata Festiwalu „Solo życia” Michała Trzpiołę z zespołem i wielu innych artystów. Co więcej, organizatorzy czynią starania, by 25 lipca na Polach Mar­sowych doszło do skutku wystawienia spek­taklu „Skazany na Bluesa”, na pod­stawie scenariusza fil­mowego Prze­mysława Anger­mana i Jana Kidawy-​Błońskiego, w adap­tacji i reżyserii Arkadiusza Jakubika. Szczegółowy program festiwalu zostanie ogłoszony niebawem.

Opublikowano: 2014-04-01 21:53:13
Źródło: www.festiwalryska.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design