In English

Ruszają zgłoszenia na Rawę Blues

opublikowano w dziale Polska

Do 30 kwiet­nia organizatorzy Rawy Blues czekają na zgłoszenia wykonaw­ców, którzy jesienią chcieliby wystąpić na scenie katowic­kiego Spodka. 34. Rawa Blues Festival odbędzie się w drugi week­end paź­dzier­nika i potrwa aż dwa dni! Chętni do zaprezen­towania swojego talentu mogą zgłaszać się w tradycyjny spo­sób (prze­syłając płytę na adres organizatora festiwalu) lub drogą elek­troniczną (za pośred­nic­twem for­mularza dostęp­nego na oficjal­nej stronie imprezy). W maju Rada Artystyczna Festiwalu dokona wyboru wykonaw­ców, którzy wystąpią na Małej oraz Dużej Scenie Rawy Blues. Więcej infor­macji dotyczących zasad rekrutacji oraz samego festiwalu znaj­dziecie pod adresem www​.rawablues​.com

Opublikowano: 2014-04-05 14:06:36
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design