In English

Dzień Gitary w Pameli

opublikowano w dziale Polska

Poniedziałek 14 kwiet­nia 2014 roku będzie praw­dziwym świętem gitary w toruń­skim Hard Rock Pubie Pamela. O godzinie 17:00 roz­poczną się tam warsz­taty gitarowe prowadzone przez Krzysz­tofa Toczko i Jerzego Styczyń­skiego. Warsz­taty połączone będą z prezen­tacją gitar marki Vin­tage, realizowaną przez Krzysz­tofa Wałec­kiego (Ambasadora Vin­tage Guitars Poland) i Mariusza Teo­dor­czuka (Product Managera w fir­mie Audiostacja). Dzień zakoń­czy akustycz­nym kon­cert. O godzinie 20:00 zagrają dla dwa duety: Mikołaj i Krzysz­tof Toczko (zaprezen­tują materiał z płyty „Guitar Ciemna”) oraz Jerzy Styczyń­ski (Dżem) i Krzysz­tof Wałecki (daw­niej Oddział Zamknięty, obec­nie zespół Vintage).

Opublikowano: 2014-04-13 11:12:15
Źródło: www.pubpamela.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design