In English

Chris Duarte na Suwałki Blues Festival 2014

opublikowano w dziale Polska

Organizatorzy Suwałki Blues Festiwal 2014 ujaw­nili, iż jedną z gwiazd tegorocz­nej edycji festiwalu będzie amerykań­ski gitarzysta, wokalista i autor tek­stów – Chris Duarte. Muzyk słynie z tek­sań­skiego blues-​rocka z elemen­tami jazzu i rock and rolla. Chęt­nie współ­pracuje z innymi artystami, takimi jak Julie Bur­rell, Diana Cantu, Bobby Mack, czy japoń­ski zespół Bluestone Com­pany. Jego główną grupą pozostaje jed­nak trio The Chris Duarte Group — obec­nie Duarte towarzyszą Matt Stal­lard (gitara basowa) i John McK­night (per­kusja). Pod­czas Suwałki Blues Festival 2014 publicz­ność może spo­dziewać się utworów z naj­now­szej płyty muzyka, albumu „My Soul Alone”, mającego swoją premierę w lutym 2013 roku. Duarte zagra na SBF 2014 w dniach 12 – 14 lipca 2014 r.

Opublikowano: 0000-00-00 00:00:00

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design