In English

Billy Branch na Motywach Bluesa

opublikowano w dziale Polska

25 i 26 kwiet­nia w Raciborzu odbędzie się szósta edycja festiwalu Motywy Bluesa – imprezy, która kładzie nacisk na prezen­tację tradycyj­nego, akustycz­nego odcienia bluesa. W ramach festiwalu racibor­skiej publicz­no­ści zaprezen­tują się Damian Luber i Dorota Zaziąbło, a także Adam Bar­toś Blues Band. Gwiazdą obu festiwalowych dni będzie amerykań­ski har­monij­karz Billy Branch (fot. strona domowa artysty), któremu towarzyszyć będzie Harsh Guitar Mark, czyli twórca imprezy Marek Wojtowicz.

Opublikowano: 2014-04-16 15:27:27
Źródło: www.gospelblues.eu

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design