In English

Billy Branch na Motywach Bluesa! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Jeden z naj­ciekaw­szych współ­czesnych bluesowych har­monij­karzy, znany choćby z klasycz­nej płyty „Harp Attack!” wydanej przez wytwór­nię Alligator, Billy Branch, wystąpi 25 i 26 kwiet­nia w Raciborzu w ramach festiwalu Motywy Bluesa.

Razem z Mar­kiem Woj­towiczem, organizatorem wydarzenia i scenicz­nym part­nerem Bran­cha, przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl wiel­kanocny kon­kurs, w którym do wygrania jest jedno podwójne zaproszenie na jeden z kon­cer­towych wieczorów! Żeby je zdobyć należy naj­pierw polubić Blues​.pl na Facebooku, a następ­nie odpowiedzieć na pytanie: „jacy har­monij­karze, obok Billy’ego Bran­cha, wystąpili na wspo­mnianej wyżej, har­monij­kowej płycie”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, kon­tak­towy numer telefonu, a także preferowany dzień kon­certu, piątek lub sobotę. Na Wasze maile czekamy do środy 23 kwiet­nia, do godziny 23:59. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzcę losowania.

Opublikowano: 2014-04-21 09:26:53
Źródło: www.gospelblues.eu

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design