In English

Znamy wszystkie gwiazdy tegorocznej edycji Rawa Blues

opublikowano w dziale Polska

Po wielu latach festiwal powraca do dwu­dniowej formy. Pierw­szy dzień imprezy został zaplanowany w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Sym­fonicz­nej Pol­skiego Radia w Katowicach. Dla fanów bluesa zagra tu Eric Bibb – amerykań­ski gitarzysta, wokalista i kom­pozytor, specjalizujący się w akustycz­nym bluesie, nominowany do nagrody Grammy za album „Shakin’ a Tail­feather“. Także pierw­szego dnia dyrek­tor Rawy, Irek Dudek, zagra wraz z Narodową Orkiestrą Sym­foniczną Pol­skiego Radia – występ ten przy­po­mni o fuzji bluesa i muzyki klasycz­nej, znanej z jego płyty „New Vision of Blues”. Drugiego dnia festiwal zago­ści w katowic­kim Spodku. Na dużej scenie wystąpi aż pięciu wykonaw­ców zza Oceanu, prezen­tujących szeroką paletę bluesowych i okołobluesowych brzmień. Do naj­więk­szych gwiazd należą z pew­no­ścią gitarzysta Robert Ran­dolph i jego Family Band. Ich muzyka to ener­getyczna mieszanka soul, funky i bluesa. Nie lada gratką dla fanów będzie także występ The Blind Boys of Alabama – żywej legendy muzyki gospel. Początki tych pięciokrot­nych laureatów nagrody Grammy siegąją czasów II wojny światowej. Drugi dzień festiwalu to rów­nież popisy latorośli słyn­nych bluesmenów. Na scenie zaprezen­tuje się Cas­sie Taylor, córka Otisa Taylora, gwiazdy zeszłorocz­nej Rawy. Shawn Holt & The Tear­drops to z kolei for­macja dowodzona przez syna Magica Slima, chicagow­skiego muzyka, rów­nież gościa festiwalu sprzed lat. Grono amerykań­skich muzyków zamyka The Fox Street All-​Stars, zespół łączący w swojej twór­czo­ści blues, rock, jazz i soul. Pod­czas finałowego kon­certu 34. edycji Rawy Blues nie zabrak­nie także wspo­mnienia Ryszarda Riedla. Z okazji 20. rocz­nicy śmierci, muzyka wspominać będą tuzy śląskiej sceny bluesowej i roc­kowej, wśród nich Sebastian Riedel – lider Cree. Stawkę artystów tegorocz­nej Rawy Blues uzupeł­nią wykonawcy wyłonieni przez Radę Artystyczną Festiwalu. Bilety na festiwal, który odbędzie się w drugi week­end paź­dzier­nika, dostępne są w sieci Ticketpro.

Opublikowano: 2014-05-10 16:16:55
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design