In English

May Meeting Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

24 maja 2014 roku w Koź­minie Wiel­kopol­skim rusza May Meeting Blues Festival. Na scenie Koź­miń­skiego Ośrodka Kul­tury zagrają Czer­wony Kogut, Daro Blues Band oraz gospodarze festiwalu, Tan­deta Blues Band. W 2013 roku, po 26 latach prze­rwy zespół powrócił do wspól­nego grania. Gwiazdą festiwalu będą Boogie Boys – pierw­sza w Pol­sce for­macja for­tepianowa grająca muzykę boogie-​woogie z domieszką czar­nego bluesa, łącząca warsz­tat, pasję i charyzmę z nowymi pomysłami na brzmienie starych pol­skich tematów. Kon­certy poprzedzi nie­typowa atrak­cja imprezy: kon­kurs skierowany do gitarzystów leworęcz­nych – zarówno solistów, jak i zespołów, w których składzie znaj­dują się gitarzy­ści leworęczni. Wykonaw­ców oceni jury, które wraz z publicz­no­ścią przy­zna zwycięz­com nagrody pieniężne. Laureaci będą mieli moż­liwość zarejestrowania materiału na sin­gla w ostrzeszow­skim studiu Play Artura Obarskiego.

Opublikowano: 2014-05-13 21:00:29
Źródło: www.musicnet.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design