In English

Livin’ Blues Xperience w Chorzowie! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Zasad­nicza część tegorocz­nej edycji festiwalu Bluestracje prze­szła już do historii, ale 18 maja w chorzow­skiej Sztygarce – Klubie Tlenow­nia czeka nas epilog imprezy, jedyny pol­ski kon­cert holen­der­skiej for­macji Livin’ Blues Xperience. Co doj­rzalsi miłośnicy bluesa mogą pamiętać dokonania grupy jesz­cze z lat 70., kiedy cieszyła się w Pol­sce wielką popular­no­ścią, z dwiema wydanymi u nas płytami długogrającymi. Sup­por­tem, który otworzy wieczór będzie Around The Blues.

Razem z Agen­cją Koncertowo-​Wydawniczą Delta przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na chorzow­ski kon­cert! Żeby je zdobyć należy naj­pierw polubić Blues​.pl na Facebooku, a następ­nie odpowiedzieć na pytanie: „Jak nazywa się wokalista, którego głos jest jed­nym z naj­bar­dziej charak­terystycz­nych elemen­tów brzmienia Livin’ Blues Xperience”?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs” w temacie, prosimy przy­słać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do piątku 16 maja, do godziny 15:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2014-05-15 07:57:56
Źródło: www.delta.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design