In English

Livin’ Blues Xperience w Chorzowie! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Wokalista, którego głos jest jed­nym z naj­bar­dziej charak­terystycz­nych elemen­tów brzmienia Livin’ Blues Xperience nazywa się Nico Christian­sen” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Agen­cję Koncertowo-​Wydawniczą Delta kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać dwa podwójne zaproszenia na jedyny pol­ski kon­cert holen­der­skiej for­macji Livin’ Blues Xperience, odbywający się 18 maja w chorzow­skiej Sztygarce – Klubie Tlenow­nia w ramach epilogu festiwalu Bluestracje.

Spo­śród autorów prawidłowych odpowiedzi szczę­ście w losowaniu mieli Piotr z Katowic i Anna z Krakowa, gratulujemy!

Opublikowano: 2014-05-17 13:42:29
Źródło: www.delta.art.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design